1946.08.21 - 2008.0.415

Jag har nog inte riktigt fattat än.
Nu får vi inga fler "göra sen"
aldrig mer "måste göra igen".
Inga små ursäktande "men.."

Sa jag någonsin högt, syster säg..
Hur mycket du alltid betydde för mej?
Hur mycket jag kommer att sakna dej?
Så tänkte jag jämt, men sa det nog ej.

Tack för att du fanns i mitt liv.
Tack för att du lät mig vara naiv.
Tack för alla utvecklande samtal,
du var alltid så underbart lojal.

Tiden vi har, hur förvaltar vi den?
alltför ofta blir det nog "kanske sen".
Det enda vi har kvar nu är minnen
må de räcka att trösta våra sinnen.

Jag vördar din kärlek till naturen,
sträcker ut handen i tack för den.
För skönhet som finns här på jorden 
närhelst jag lyfter blicken och ser den.

Mitt innerliga tack för den skönhet 
och klokskap som DU tillförde mitt liv!!

Din Lillasyster

 

 

Min älskade syster förlorade sin tappra kamp emot cancern och följde vår mor tätt i spåren.
Hoppas att de får mötas och kan stödja varandra där de är nu.

 

Din vandring här blev i vårt tycke alltför kort.
Men din kärlek och omsorg har hjälpt så många av oss
att bli bättre och klokare människor.

Du förstod att små och till synes enkla, tecken på 
omtanke har enorm betydelse för den som får dem. 
Du hade så mycket klokhet, empati och värme
 och var alltid beredd att dela med dig av det.

Jag är så tacksam för allt du har betytt i mitt liv. 
När jag var barn representerade du trygghet, 
inspiration och kunskap. 
Som vuxen betraktade jag dig som min mentor, 
en ständigt porlande källa till glädje och tröst.
Du har alltid varit en stor förebild för mig. 
Alltid villig att lyssna och beredd att försöka förstå, 
alltid generös med dina livserfarenheter och insikter. 
Och alltid så mån om att alla ska finna sina egna allra
bästa förutsättningar för att växa och utvecklas.

Bättre storasyster kan ingen ha!

Förlusten är enorm, men din livsgåva är ännu större.
Innerligt tack för att du påverkat mitt liv
och inspirerat mig så mycket.

Du kommer för alltid att finnas i mitt hjärta!!

En tröstens tanke vill jag skänka dina man, dina barn och barnbarn.
Det finns inga ord, bara kärlek.

tidningar

program

bilder

retur